Företag

 
 

Dael AB har ett brett tjänsteutbud inom installation, underhåll och service av el. 

När en fastighets driftmiljö fungerar som den ska, ökar produktiviteten och komforten för slutanvändarna. Med dagens teknik kan kunder uppnå betydande förbättringar i både byggnaders och processers energieffektivitet liksom för kostnads och kvalitetskontroll.

Tack vare våra smarta lösningar som ger hög förutsägbarhet och driftsäkerhet kan verksamheten bedrivas utan några störningar. Vi levererar och installerar även reservkraft vid behov för att på ett säkert sätt minimera driftstopp för känsliga verksamheter. Vi installerar också UPS reservkraft för mer långsiktiga lösningar.

 

 
 

Tjänster:

Energieffektivitet Elbesiktning/ElkontrollBelysningsteknik Dali Fiber Gigamedia Aptus
Inbrottslarm Brandlarm Videobevakning SolenergiUthyrningUPS Reservkraft

 
 
 
 
medlemslogga_stor.jpg