Bostadsrättsförening

 
 

INNEHAVARE AV ELANLÄGGNING

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är styrelsen i en bostadsrättsförening som enligt lag ansvarar för att elsystemet i fastigheten är i el säkert skick.

Elsäkerhetslag (2016:732)

Dina skyldigheter

Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att:

  • Se till att anläggningen är säker.
  • Åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
  • Ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.
  • Kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.

Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta oss.

 

Tryck på bilden för att ladda ner pdf.