Skip to main content

Elbesiktning för företag

Våra behöriga elektriker utför gärna en elbesiktning på er elanläggning. Vi säkerställer att det är en elsäker miljö för alla som vistas där och åtgärdar de fel eller brister som eventuellt finns. Med en ordentlig elbesiktning ser våra elektriker till att det inte finns något som visar på risker för elskada. En elbesiktning för ert företag minskar risken för dyra elproblem i framtiden och ökar tryggheten.

Vikten utav en elbesiktning

En elbesiktning utförs för att kontrollera så att det inte finns några fel eller brister i elanläggningen. Elbesiktningen är till för att kunna upptäcka eventuella fel i god tid, så att det kan åtgärdas. Här på DAEL har vi många års erfarenhet av att utföra elbesiktningar för såväl företag som privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

 • Certifierade, skickliga och vänliga elektriker
 • Professionell elbesiktning med protokoll
 • Elfirma med behörighet från Elsäkerhetsverket
 • Smidig och snabb kontakt

Varför du bör boka en elbesiktning för ditt företag

Ökad elsäkerhet

Elbesiktningar bidrar till en ökad elsäkerhet och minimerar alltså risken för bränder, egendomsskador och personskador. En elbesiktning ger alltså de anställda och andra som befinner sig i företagets fastigheter, en säkrare miljö att vistas i.

Minimera risken för stora kostnader

Elbesiktningar kan även göra så att man kan slippa stora kostnader. Eventuella problem kanske under en tid inte märks, för att sedan helt plötsligt orsaka rejäl skada. För att upptäcka problem i tid är det därför bra att göra en elbesiktning med jämna mellanrum. Minimera risken för skada och stora kostnader genom att se till att ditt företags fastigheter är elbesiktade.

Skyddar dig innan köp och hjälper dig med försäkring

Det är extra viktigt att göra en elbesiktning innan du genomför ett köp av en fastighet. Detta eftersom elfel ofta inte går att se. Du kan få problem med din försäkring vid exempelvis brand om dina elinstallationer inte har varit korrekt utförda.

Anläggningsinnehavarens ansvar

Det är anläggningsinnehavarens ansvar att se till att byggnaden eller fastigheten är elsäker. En elbesiktning måste därför utföras för att detta ska kunna säkerställas. Som anläggningsinnehavare behöver du se till att följa de rekommendationer som finns kring elbesiktning.

Gamla elinstallationer innebär större risker

Äldre elkablar och elinstallationer kan dra med sig betydande säkerhetsrisker då de inte uppnår dagens moderna säkerhetskrav. Dolda elfel är relativt vanligt när det gäller gamla fastigheter och kan i värsta fall leda till brand och elolyckor. I många äldre byggnader är elen heller inte jordad, vilket kan innebära en stor säkerhetsrisk.

Modernisering av elsystemet kan vara nödvändigt för att uppnå en god elsäkerhet i byggnaden. För att kontrollera om äldre elinstallationer är säkra bör du boka en elbesiktning av elanläggningen.

Elbesiktning med protokoll

Efter att vi utfört en elbesiktning ger vi alltid ett protokoll på vad vi gjort och vad besiktningen visat. Vi har en öppen kommunikation med er och ser till att vi kommer fram till den bästa lösningen när det gäller eventuella fel i elanläggningen.

Andra tjänster för företag

Här på DAEL är vi vana att arbeta för stora som små företag. Vi hjälper er gärna med att elbesikta era elanläggningar och se till att det är en elsäker miljö för alla. Vi har även flera andra sorters tjänster anpassade för de behov som företag har.

Att installera ett snösmältningssystem är en tjänst som vi har, på så sätt sköts det hela helt automatiskt och du behöver aldrig oroa dig för om snö eller is skapar problem på taket eller i rännorna. Vi kan även göra ett stigarbyte om du har gamla matningsstammar. Våra elektriker kan även installera ett passagesystem som ger ökad säkerhet och gör att du slipper nyckelhantering. Vi kan även installera saker som inbrottslarm och brandlarm, solceller, videobevakning, elbilsladdare, reservkraft och smart belysningsteknik.

En skicklig elfirma med skickliga elektriker

Alla våra elektriker är behöriga och kompetenta. Här på DAEL uppdaterar vi oss hela tiden inom de nyaste elteknikerna och har en intern kompetensutveckling, allt för att kunna ge er bästa möjliga service och leverera hållbara resultat.

Vi har elbehörighet från Elsäkerhetsverket och vi ger alltid en garanti på det arbete vi utför. Våra elektriker är alltid noga med elsäkerheten och vi är öppna och ärliga i vårt arbetssätt. Vi har en hög standard på alla våra elinstallationer och utför alltid arbeten av hög kvalitet. Här på DAEL använder vi oss alltid av material och produkter från pålitliga varumärken när vi utför olika typer av arbeten. Du kan känna dig trygg när du anlitar oss.

Fokuset riktat på hållbarhet och elsäkerhet

Vi är ett så kallat el-rätt företag med fokus på hållbarhet och att arbeta klimatsmart. Vi är även medlemmar i Installatörsföretagen och går in för att göra vår del i att förbättra elbranschen. Vi försöker hela tiden ta steg i rätt riktning genom att utföra smarta installationer och arbeta med en förbättrad energieffektivitet.

  Begär offert

   

  ”Personalen är både kompetenta, punktliga och gör ett bra jobb. Vi är så nöjda.”

  – Agneta

  Varför anlita DAEL?

  • Certifierade och skickliga elektriker
  • Använder oss av moderna eltekniker
  • Smidig kontakt och personlig hjälp
  • Lång erfarenhet inom elbranschen
  • Energieffektiva elinstallationer

  Hör av dig om en kostnadsfri offert

  Vi på DAEL utför gärna en elbesiktning på din elanläggning. Vi är vana att arbeta för olika typer av företag och ser till att vi levererar resultat som fyller era behov. När vi utför en elbesiktning på ditt företag kan du känna dig trygg med att våra elektriker har rätt kompetens. Hos oss får du smidig kontakt och professionell hjälp.

  Hör av dig till oss idag för en gratis offert på elbesiktning!

  Begär offert idag!