Skip to main content

Installera stigarbyte

En bostadsrättsförening kan med tid behöva göra ett stigarbyte. Då byts alla elstigarledningar i fastigheten ut och alla boende får nya och mer moderna ledningar för elen. Våra elektriker är certifierade, kompetenta och hjälper er gärna med att göra ett stigarbyte.

Vad görs under ett stigarbyte?

Under ett stigarbyte byts alla elstigarledningar ut som går mellan huvudcentralen och alla lägenheter. Ett byte moderniserar fastigheten och gör ofta stor skillnad för fastigheter med gamla elstigare.

Varför är det viktigt att byta elstigare?

Att byta elstigare är viktigt av många anledningar. Här kommer några.

Ökad säkerhet

Många av de elinstallationer som finns, framförallt i äldre byggnader, är inte gjorda för att hantera den mängd el vi använder i dagens moderna samhälle. Belastningen kan lätt bli för hög, vilket äventyrar säkerheten i fastigheten. När elstigarledningarna är anpassade efter modernt bruk minskar brandrisken i byggnaden. Med ett elstigarbyte kan fastigheten uppnå de moderna krav på elsäkerhet som vi har idag.

Förbättrad funktion

I en äldre byggnad som inte genomgått ett stigarbyte kan det lätt bli funktionsstörningar och säkringar som går ofta. Detta på grund av den höga belastningen som ofta blir vid gamla elstigare. Efter ett stigarbyte förbättras funktionen för allt elanvändande och risken att säkringar går, minskar.

Effektiv energianvändning

Moderna elstigare och elstigarledningar har markant mer effektiv energianvändning. Den effektiviserade energianvändningen sänker sannolikt alla bostadsrätters elkostnader. Ett elstigarbyte är även ett positivt val för miljön.

EU-standard för uttag

Enligt EU-standard ska alla lägenheter ha jordade uttag. Många äldre hus har fortfarande kvar ojordade uttag, vilket är en säkerhetsrisk för alla som vistas där. Det är därför viktigt att göra ett stigarbyte och modernisera elen i byggnaden.

Välj en elfirma ni kan lita på

Ni kan känna er trygga med våra elektriker. Alla våra elektriker är certifierade, utbildade och har stor kompetens inom el. Här på DAEL har vi många års erfarenhet inom elbranschen och vi vet precis hur vi får till bästa resultat. Vi har även en garanti på allt det arbete vi utför och full ansvarsförsäkring. Självklart har vi behörighet från Elsäkerhetsverket.

Elsäkra installationer och hållbara val

Här på DAEL lägger vi första prioritet på att hela tiden hålla säkerheten på en hög nivå. Våra elektriker arbetar elsäkert och med stor precision. Vi använder alltid produkter som vi själva litar på och utför installationerna med material som håller en hög kvalitetsstandard. Oavsett vad för typ av elarbete det är vi gör, ser vi alltid till att göra energieffektiva elinstallationer. Våra elektriker använder sig alltid av modern, smart och hållbar elteknik.

Anpassade tjänster för bostadsrättsförening

Vi har många andra typer av tjänster anpassade för bostadsrättsföreningar. Vi kan hjälpa er att installera fiber till alla lägenheter, elbilsladdare till parkeringen, ett smidigt passagesystem för alla entréer och tvättrum, snösmältningssystem för tak och rännor, videobevakning för ökad säkerhet, solpaneler för mer hållbar energi, och mycket mer.

Starka fördelar med att installera solpaneler

Solpaneler har många fördelar. En investering i solpaneler gör att värdet på din byggnad går upp. Det är en investering som blir lönsam inom kort tid. Solpanelerna du har på taket är även i princip helt underhållsfria och håller länge, ofta cirka 30 år. Solenergin som du får från dina solpaneler sänker även dina elkostnader. Det gör dig även mindre påverkad av elbolagens elpriser.

En sådan här satsning gör din villa, din företagslokal eller er bostadsrättsförening, mer hållbar och klimatsmart. Ett val av en förnyelsebar energikälla kan exempelvis, förutom att vara bra för miljön, också öka intresset för er bostadsrättsförening eller förbättra ditt företags image.

  Begär offert

  Varför anlita DAEL?

  • Certifierade elektriker med högt servicetänk
  • Många års erfarenhet av stigarbyte i bostadsrättsföreningar
  • Garanti på alla eljobb och full ansvarsförsäkring
  • Proffsigt och snyggt arbete
  • Behörighet från Elsäkerhetsverket
  • Fokus på elsäkerhet och hållbarhet

  Hör av er till oss för ett elstigarbyte i Stockholm

  Att göra ett stigarbyte är viktigt. Ett byte förbättrar funktionen, ökar säkerheten för både person och egendom, och bidrar till en effektivare energianvändning. Våra elektriker arbetar effektivt och utför ett snyggt byte. När ni anlitar oss kan ni känna er trygga med att vi utför ett arbete som ni kan vara nöjda med. Vi gör gärna ett stigarbyte i er bostadsrättsförening.

  Kontakta oss idag så bokar vi in ett stigarbyte i er bostadsrättsförening!

  Begär offert idag!