Skip to main content

Vi kan nu erbjuda en ytterligare garanti för dig som är privatkund hos oss. Den här så kallade IN garantin är genom Installatörsföretagen som vi sedan länge är medlemmar i. Garantin är till för att ge dig ett ytterligare skydd och större säkerhet vid olika typer av arbeten i ditt hem.

Vad innebär IN Garantin?

Du som kund måste ha anlitat en firma som är medlem i Installatörsföretagen för ett arbete för dig som privatperson. IN Garantin gäller för alla arbeten som utförts den 1 januari 2023 eller senare och som följer tillämpliga villkor.

Garantins skydd gäller för bostadslägenheter, ett- och tvåfamiljshus och fritidshus, men det finns en viss begränsning på storleken på ersättningen. IN Garantin gäller om det sker något fel med en elinstallation som gjorts utav oss, eller något annat medlemsföretag.

Ytterligare villkor för ersättning

För att garantin ska gälla måste du som kund ha anmält medlemsföretaget till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det här ska också ha anmälts inom 18 månader från att själva arbetet gjorts klart. ARN ska även ha prövat ärendet och kommit fram till att arbetet har utförts på fel sätt.

Medlemsföretaget i fråga ska heller inte ha åtgärdat felet inom de två månader som de getts från att beslutet kommit. Att de inte följer ARNs anvisningar är alltså ytterligare ett villkor för att du ska få ersättning. Sista villkoret är att du ska ha anlitat ett annat medlemsföretag att göra åtgärda det felaktiga arbetet. Då uppfyller du villkoren för en ersättning enligt IN Garantin.

Läs mer på Installatörsföretagens hemsida för att se om du har rätt till ersättning, vad som skulle kunna göra att du inte har rätt till ersättning och hur du går tillväga.

En extra trygghet för dig

När du anlitar elektriker från en elfirma som är medlem i Installatörsföretagen har du som kund alltså en extra säkerhet. IN Garantin gör att du alltid kan känna dig trygg när du får olika typer elinstallationer gjorda.

Vad är Installatörsföretagen?

Installatörsföretagen är en serviceorganisation och förening som stöttar företag som är installatörer inom el, vatten, värme, kyla, ventilation, fiber och larm. Installatörsföretagen jobbar för att utveckla branschen, ger råd kring exempelvis kollektivavtal, driver på nya säkrare arbetsmetoder och standarder, och arbetar för att det ska vara goda villkor för företagande inom dessa områden.

Ett flertal olika tjänster

Här på DAEL erbjuder vi många olika typer av tjänster. Våra certifierade elektriker kan utföra reparationer, fixa olika slags elinstallationer, besikta, serva och underhålla. Vi kan exempelvis hjälpa dig att installera solpaneler, golvvärme, laddbox till elbil, brandlarm eller inbrottslarm.

Varför välja DAEL?

  • Lång erfarenhet inom branschen
  • Certifierade och skickliga elektriker
  • Konstant kompetensutveckling för alla anställda
  • Trygghet genom IN-garanti
  • Fokus på miljö och hållbarhet

Hör av dig till oss när du behöver en elektriker

Våra certifierade elektriker hjälper dig gärna i ditt hem. Med ett stort utbud av tjänster, goda villkor och skickliga elektriker kan vi utföra trygga och professionella elarbeten i ditt hem.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med det du behöver ha fixat!