Skip to main content

Dags för en elbesiktning?

Här på Dael har vi certifierade elektriker redo att hjälpa till. Oavsett om det handlar om en elbesiktning i ditt hem, på ditt företag eller i en bostadsrättsförening, så hjälper vi dig gärna med att trygga elen.

Kontakta oss idag så fixar vi!

Säkerheten på främsta plats

Det är viktigt att ta elsäkerhet seriöst. En elbesiktning är till för att kontrollera så att det inte finns några brister eller fel i elanläggningen. Upptäcks något som inte är som det ska, kan detta åtgärdas så att säkerheten återställs. Under besiktningen kollas det också så att all installation följer de lagar som finns och att de underhålls på rätt sätt.

Elbesiktningar som utförs regelbundet förebygger skada och kan även göra att man upptäcker brister i god tid. Hittar man det innan det lett till något allvarligt kan man slippa stora kostnader och problem längre fram. Fel i elinstallationen går oftast inte att se själv, därför behöver du någon med den rätta kunskapen för att ha full koll läget. Du som äger en elanläggning har ansvar att se till att den är elsäker. Är anläggningen inte det kan det leda till brand och allvarliga elolyckor.

Resultatet

Ordentliga elbesiktningar leder till säkrare elanläggningar, färre personskador, egendomsskador, och färre driftbrott. Dessa besiktningar ger också en högre medvetenhet hos gemene man kring vilka fel som skulle kunna uppstå i elanläggningen. Fokuset på elbesiktning i Sverige har gjort oss till ett av världens elsäkraste länder.

Ordentlig elbesiktning av ordentliga elektriker

Här på Dael tar vi ett rimligt pris för vårt arbete och jobbar ärligt och schysst. Vi har en full ansvarsförsäkring och lämnar alltid en garanti för vårt arbete. Du kan känna dig helt trygg med att anlita oss till din elbesiktning.

Hos oss får du en personlig kontakt och hjälp anpassat efter din situation. Vi värdesätter god service högt och alla våra elektriker jobbar med stort kundfokus. Att hjälpa människor att få vardagen att fungera säkert driver oss i vårt arbete. Våra elektriker är insatta i de nya elteknikerna och vet precis hur de kan hjälpa dig på bästa sätt.

En säker elfirma

Vi är en elrätt elfirma i Stockholm med elbehörighet från Elsäkerhetsverket. Vår verksamhet är även rekommenderad av Tryggaeljobb, då vi klassas som en seriös och pålitlig elfirma. Vi är också medlemmar i Installatörsföretagen och är mycket involverade i att göra vår del för att skapa ett klimatsmart samhälle. Med hållbara ellösningar och energieffektiva elinstallationer gör vi positiv skillnad.

Vad händer under en elbesiktning?

Besiktningsingenjören eller den auktoriserade elinstallatören gör riskbedömningar kring elsäkerheten, granskar elanläggningens skick m.m och gör en beräkning för att kolla efter eventuella brister. Säkerheten på el-centralen testas, likaså säkringar och jordfelsbrytaren, samt olika sladdar och uttag. Vi utför också stickprovskontroller av strömbrytare och dosor för att säkerställa god funktion. För att elanläggningen ska godkännas ska elinstallationerna vara utförda fackmannamässigt.

Hur ofta ska man göra en elbesiktning?

En elbesiktning ska minst göras vart tioende år, men det är bra att göra det oftare för att öka säkerheten. En elbesiktning ska också alltid utföras vid köp av hus eller lägenhet, oavsett om det är helt nytt eller gammalt. Det är inte så kul att ha köpt en villa som det sen visar sig har en massa elfel och är rentav farlig att vistas i, men tyvärr är den typen av hus inte helt ovanligt. Ha därför noga koll på vad det är du köper och se till att en elbesiktning gjorts på din villa innan köp. På så sätt kan du också undgå eventuella tvister och annat krångel.

Vi tar hand om din el

Vi hjälper dig gärna med annat också, såsom olika typer av elinstallationer, service, reparationer och underhåll för att säkerställa god funktion. Våra elektriker hjälper dig också gärna med att göra din elanläggning mer energieffektiv. När din elanläggning är mer energieffektiv drar det ner på dina utgifter och du kan lägga de pengarna på något annat. Blir den mer energieffektiv blir den också mer hållbar och miljövänlig.

Varför välja Dael?

  • Av många olika anledningar, men bland annat därför att vi…

  • Har många års erfarenhet i branschen

  • Sätter stort värde på kvalitet och design

  • Har certifierade skickliga elektriker

  • Är drivna lösningshittare

  • Värderar personlig kontakt och service

  • Lägger fokus på hållbarhet och miljö

  • Vi gör din elbesiktning i Stockholm

Du vill vara helt säker på att elen är säker i ditt hem, på ditt kontor, i din butik eller i din bostadsrättsförening. Därför är en elbesiktning nödvändig. Vi gör en skicklig elbesiktning, löser problemen och hjälper dig att nå upp till alla krav. Med proffs som fixar kan du känna dig trygg, vi ser till så att din el är säker.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med en elbesiktning!